Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Flytning og bortskaffelse af jord

Da jord kan være forurenet, er der regler for, hvad du skal gøre, når du flytter eller bortskaffer jord.

Du kan uden at anmelde det til kommunen aflevere op til 1 m3 jord på et godkendt modtageanlæg, fx genbrugspladsen Greve Miljøcenter. 

Flytning af større mængder jord skal du anmelde til kommunen, hvis ejendommen er områdeklassificeret som lettere forurenet, eller ejendommen er kortlagt efter jordforureningsloven.

Er ejendommen kortlagt, skal du i nogle tilfælde have tilladelse fra kommunen til at flytte jorden.

Du kan læse mere om reglerne i kommunens regulativ for håndtering af jord.

 

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top