Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Farligt affald

Farligt affald er affald, der er brandfarligt, miljøfarligt eller sundhedsfarligt. Derfor er det vigtigt, at det ikke kommer i dagrenovationen eller til storskrald.

Nedenfor kan du se, hvor du kan aflevere farligt affald, og hvilke typer farligt affald, de forskellige steder tager imod.

Siden er sidst ændret: 17-10-2019 Til top