Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde affald fra nedrivning og renovering til kommunen, hvis:

  • Der er mere end 1 ton affald eller
  • Det vedrører et areal, som er større end 10 m2 eller
  • Der skal udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977

Sådan gør du:

Byggeaffald skal altid anmeldes til kommunen via www.bygogmiljoe.dk. Du skal bruge NemId for at logge ind.

Start med at indtaste adresse og tryk på ”Start dit projekt her”. 

Det skema, du skal bruge, ligger under ”Vand, varme, affald, energi, miljø og natur”.

Ud for ”affald” trykker du på knappen ”+Tilføj”. Nu kan du udfylde skemaet.

Når du har sendt skemaet, kan du forvente at høre fra os inden for 14 dage.

Hvorfor skal du anmelde byggeaffald?

Bygge- og anlægsaffald kan bl.a. indeholde det stærkt miljø- og sundhedsskadelige stof PCB, der tidligere var udbredt i byggematerialer, men nu er forbudt. For at undgå, at PCB bliver blandet med rent affald, er der skrappe regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Se orientering om håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top