0-22 år0-22 år

Erhvervspraktik

Du har mulighed for at komme i praktik i grundskolen allerede fra 6. klassetrin. Skolerne i Solrød Kommune har hver især fastlagt en uge, hvor eleverne i 9. klasse er i praktik. På enkelte skoler er der yderligere fastlagt en praktikuge for 8. klasse.

Praktikker, ud over de af skolerne fastlagte uger, er frivillige og tilrettelægges individuelt. Hvilken uge du skal i praktik, kan du få oplyst af din vejleder eller på din skole.

I erhvervspraktik prøver du at være en del af hverdagen på en arbejdsplads. Du deltager så meget som muligt i at løse de opgaver, som arbejspladsen udfører. Du taler med kolleger og får indsigt i deres fag og arbejdsliv. Du følger praktikstedets arbejdstider og pauser. Praktikken er ulønnet.

Formålet med erhverspraktikken er, at du får:

- indsigt i en arbejdsplads

- praktisk erfaring med at løse arbejdsopgaver knyttet til det fag, du er i praktik indenfor.

- mulighed for at afprøve og vurdere et fags uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Når du skal i praktik

Når du skal i praktik, skal du finde en arbejdsplads, som vil have dig på besøg. Det kan f.eks. være i en uge eller som en eller to dage om ugen i en længere periode.

Husk, at du skal have tilladelse til praktikken af dine forældre og din skole, hvis den ligger ud over den faste praktik i 9. klasse.

Når du har fundet praktikpladsen, skal du sørge for at få udfyldt praktiksedlen. UU-Solrød bruger oplysningerne på sedlen til vores formidling og registrering af praktikken. Ved formidlingen tilmeldes du samtidig statens erstatningsordning. Praktikpladsen modtager også et evalueringskema, som vi opfordrer dem til at udfylde og sende tilbage til vejlederen og dig.

Du kan printe en praktikseddel fra ung.unoung.dk -> Praktik.

Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top