0-22 år0-22 år

UU-Vejledning

Vejledning på skolerne

Uddannelsesvejledere vil være på skolerne for at støtte eleverne i den proces, det er at træffe et godt uddannelsesvalg, der hænger sammen med ens interesser, evner og muligheder. På nogle skoler er vejlederne tilstede på faste ugentlige dage, og på andre skoler aftaler man det løbende.

Vejlederne kommer ud i klasserne og giver kollektiv vejledning. På folkeskolerne undervises endvidere i temaet 'Uddannelse og job'. Vejledningen bygger oven på undervisningen og den kollektive vejledning.

Vejledningen arbejder målrettet mod, at alle elever efter 9. eller 10. klasse bliver uddannelsesparate, dvs. at de har de personlige, sociale, faglige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse og gennemføre den.

For elever, der ikke umiddelbart kan vurderes parat, vil vi i samarbejde med skolen og forældrene have fokus på, hvordan man bedst muligt kan støtte op om den enkelte elev.

Efter grundskolen overtages vejledningen af ungevejlederne, og de er med til at støtte de unge i deres videre uddannelse. 

Mere information og nyttige sider:

Ung.unoung.dk - her kan du hente en praktikseddel, tilmelde dig intro- og brobygningsforløb samt arbejde med din studievalgsportefolie. 

Ug.dk - her kan du læse om job og uddannelse, om adgangskrav og kvoteuddannelser, UPV og meget andet.

Optagelse.dk - her tilmelder du dig 10. klasse, din kommende ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.

Karriereguiden - opslagsdel - læs om uddannelser i Region Sjælland.

Karriereguiden - artikeldel - læs artikler om unges overvejelser og valg.

Ungevejledningen - er til dig, der er gået ud af skolen.

Siden er sidst ændret: 20-10-2023 Til top