0-22 år0-22 år

Specialundervisning

Tilbud til børn med særlige behov, der ikke kan tilgodeses i den almindelige undervisning.

I Solrød Kommune bliver børn tilbudt en undervisning, der skal sikre, at de udvikler sig bedst muligt.

Hvis dit barn har vanskeligheder, som betyder, at barnets behov kan være svære at tilgodese i den almene undervisning, så kan kommunen give tilbud om specialundervisning.

Skolens ledelse beder i første omgang Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om en vurdering af dit barn. På baggrund af denne vurdering (PPV) bliver der taget stilling til, om barnet skal visiteres til specialundervisning.

Specialundervisningen gives som udgangspunkt som inklusionsstøtte i en almen klasse. Hvis mulighederne i almentilbud er udtømte, kan der i nogen tilfælde visiteres til specialklasser eller specialskole. Der bliver lagt vægt på, at elever, som får tilbudt specialundervisning, kan bevare kontakten til deres kammerater og til den almene undervisning. Der bliver også lagt vægt på, at elever i specialklasser og specialskoler så vidt muligt afslutter folkeskolen med en afgangsprøve.

Siden er sidst ændret: 25-04-2024 Til top