0-22 år0-22 år

Udmeldelse af skole

Hvis du ønsker at melde dit barn ud af skolen, skal det ske skriftligt eller mundtligt til den skole, som dit barn går på.

Du skal oplyse barnets evt. nye adresse, og hvilken skole dit barn skal gå på fremover.

Det er kun den, der har forældremyndighed over barnet, der kan melde barnet ud af skolen.

Når barnet er meldt ud af skolen, sender skolen et elevflyttebevis til den nye skole. Der sendes ikke andet end elevflyttebeviset.

Du skal selv kontakte den nye skole for indmeldelse m.m.

Hvis dit barn er indmeldt i SFO eller klub, skal du med mindst en måneds varsel, og senest den sidste dag i en måned, udmelde dit barn. Brug selvbetjeningsløsningen i højreboksen.

Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top