0-22 år0-22 år

Dagtilbudsråd

Dagtilbudsråd i Solrød Kommune.

Der er blevet oprettet Dagtilbudsråd i Solrød Kommune i 2023. 

Dagtilbudsrådene er et dialogforum for dagtilbudsområdet som skaber dialog og fælles sprog og giver rum til debat om emner der har betydning for området. Derudover fungerer rådet som et rådgivende organ for Familie- og Uddannelsesudvalget. 

 

Dagtilbudsrådet består af:

● Forpersoner for dagtilbuddenes bestyrelser eller én anden forældrerepræsentant fra forældrebestyrelsen
● Dagtilbuddenes ledere
● Én repræsentant fra FOA
● Én repræsentant fra BUPL
● Formand og andre medlemmer fra Familie-og uddannelsesudvalget
Referater fra Dagtilbudsrådsmøderne bliver lagt op her på siden. 
Siden er sidst ændret: 17-05-2024 Til top