0-22 år0-22 år

Børns udvikling og trivsel

Hvis du har bekymringer omkring dit barns udvikling, trivsel, læring eller adfærd, kan du kontakte en psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Du kan også henvende dig til PPR, hvis du oplever, at dit barn har brug for hjælp i daginstitutionen eller i skolen. 

Henvendelse kan ske på to måder:

  • Personalet i daginstitution eller skole kan sammen med dig udfylde blanketten ”Henvendelse til PPR”
  • Du kan henvende dig direkte til Center for Børn og Familier, som PPR hører under

 Snarest efter henvendelsen vil de relevante personer kontakte jer for at finde ud af, hvad der videre skal ske.

Siden er sidst ændret: 05-03-2024 Til top