0-22 år0-22 år

Støttepædagog

Har dit barn særlige behov, kan det modtage støtte i sin daginstitution, SFO eller klub af en støttepædagog, der er en specialuddannet pædagog.

Du kan søge støttepædagog til dit barn, hvis barnet:

  • ikke trives eller udvikler sig
  • har problemer i samværet med de andre børn
  • har et handicap 

Hvordan får man støttepædagog?

Det er barnets daginstitution, der ansøger om en støttepædagog. Derfor skal du henvende dig til lederen i dit barns institution, hvis du mener, at dit barn har behov for støtte. Institutionen henvender sig efter samråd med jer forældre til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR-medarbejderen aftaler det videre forløb med forældre og institution.

Afhængig af situationen kan der ske følgende:

  • PPR-medarbejderen tilbyder rådgivning og vejledning til forældre og institution
  • PPR-medarbejderen foretager efter indstilling fra institution og forældre en pædagogisk-psykologisk vurdering, som kan munde ud i en anbefaling af støttepædagogtimer
  • Institutionen udfylder en førstegangsansøgning om støttepædagogtimer 

Der er visitation af støttepædagogtimer to gange årligt, og det er Væksthusets leder, der træffer beslutning. Timerne bliver tildelt institutionen, og lederen beslutter, hvordan de skal anvendes.

Støttepædagogerne i Solrød Kommune er specialuddannede pædagoger, som er organiseret i et støttekorps i Familiehuset.

Siden er sidst ændret: 05-03-2024 Til top