0-22 år0-22 år

Sproglig udvikling

Hvis du er bekymret for dit barns sproglige udvikling, kan du kontakte PPR-logopæderne i Center for Børn og Familier.

PPR-logopæderne rådgiver og vejleder børn, der har:

  • forsinket udvikling af sprogforståelse og ordforråd
  • kommunikative vanskeligheder
  • udtalevanskeligheder
  • stammen
  • hæshed
  • hørenedsættelse – herunder høreapparat og CI

Logopæden laver en vurdering af dit barn i samarbejde med dig og barnets institution eller skole. Hjælpen kan bestå af kortere eller længere forløb med vejledning af dig og personale og/eller et forløb med barnet.

Du kan kontakte PPR-logopæderne på to måder:

  • Personalet i daginstitution eller skole kan sammen med dig udfylde blanketten ”Henvendelse til PPR” 
  • Du kan henvende dig direkte til Center for Børn og Familier
Siden er sidst ændret: 05-03-2024 Til top