0-22 år0-22 år

Familieindsatsteam

Teamet løser primært opgaver i form af forebyggende og støttende indsatser til børn, unge og familier på baggrund af Barnets Lov. For eksempel:

Støtte af familier i deres hjem og/eller i Familiehuset

  • Familievejledning af familier med afgrænsede problematikker
  • Familiebehandling af mere omfattende og komplekse problematikker
  • Praktisk pædagogisk støtte, når det bidrager til at gøre familierne selvhjulpne
  • Familiepsykologsamtaler til forældre og nærmeste omsorgsgivere

Støtte af børn og unge

  • Samtale ved familiepsykolog og/eller familiebehandler
  • Samtaler og aktiviteter med kontaktperson

Gruppetilbud i Familiehuset (nedenstående er eksempler)

  • Søskendegrupper
  • Selvforståelsesgrupper
  • Forældregrupper
  • Skilsmissegrupper

Herunder støtte til aktivering af netværk i dagtilbud, skole, civilsamfund og den udvidede familie.

Overstående indsatser kræver, at der er lavet en bevilling fra en børne- og ungerådgiver fra Familieafdelingen i Solrød Kommune.

Teamet består af 2 familiepsykologer, 8 familiebehandlere og 3 kontaktpersoner.

Siden er sidst ændret: 25-04-2024 Til top