0-22 år0-22 år

Børn og unge med særlige behov

Til børn med særlige behov og deres forældre findes forskellige former for hjælp.

Hvis et barn eller en ung har brug for særlig støtte, tilbyder kommunen forskellige former for hjælp både til barnet eller den unge og til forældrene. 

Der kan være mange årsager til, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Det kan fx skyldes problemer i familien eller problemer på grund af et for stort forbrug af alkohol eller stoffer. Barnet eller den unge kan også have behov for støtte til at udvikle sig og trives. Eller dit barn kan have et handicap. 

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb, eller hvis du af andre grunde er bekymret for udviklingen hos et barn eller en ung.

Siden er sidst ændret: 03-05-2024 Til top