0-18 år0-18 år

Introkurser - 8. klasse

I 8. klasse skal du og dine klassekammerater på introduktionskursus ('introkursus'), hvor du besøger forskellige ungdomsuddannelser.

Formålet med introkurserne i 8.klasse er:

- at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser på uddannelsesstedet

- at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen

- at du får et realistisk billede af, hvilke krav der bliver stillet på uddannelsen

- at du oplever uddannelsesstedet ved at møde lærere og elever i deres daglige miljø

 

Introkurserne foregår på ungdomsuddannelsesstederne og strækker sig over i alt 5 skoledage. UU Solrød har sammen med ungdomsuddannelserne planlagt forløbene som 2 x 2 dages forløb, så du er på en ungdomsuddannelse mandag+tirsdag og en anden onsdag+torsdag.

Desuden er der afsat en dag til at deltage i Skills-stafetten, hvor du og din klasse og en af jeres lærere tager afsted sammen.

 

Du skal selv ønske to forskellige ungdomsuddanenlser på brobygning.unoung.dk

Når du skal på de 2 x 2 dages introkursusforløb, får du mulighed for at ønske hvilke uddannelsessteder du vil besøge. Du skal også angive et tredje ønske som reserve, hvis du ikke kan kan komme på dit første eller andet ønske. 

Din vejleder viser dig en liste over hvilke uddannelser du kan vælge imellem - du kan også finde den via brobygning.unoung.dk

 

UU Solrød har aftaler om introforløb på følgende uddannelsessteder:

Solrød Gymnasium

Greve Gymnasium.

Roskilde:

- Roskidle Gymnasium

- Roskilde Katedralskole

- Himmelev Gymnasium

- Roskilde Handelsskole

- Roskilde Tekniske Skole

- ZBC Roskilde

Køge:

- Køge Gymnasium

- Køge Handelsskole

- ZBC Køge

- EUC Køge 

Hovedstadsområdet:

- Hotel og Restaurantskolen i Valby

- NEXT Ishøj

 

Herudover kan du i enkelte tilfælde komme på introkursus på andre uddannelsessteder - tal med din vejleder om det.

Siden er sidst ændret: 22-09-2020 Til top