0-18 år0-18 år

Uddannelses- og erhvervsvejledning

Elever i folkeskolernes ældste klasser kan få uddannelses- og erhvervsvejledning.

Solrød Kommune tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolernes ældste klasser. Unge kan derudover få vejledning på Solrød Gymnasium.

Begge steder er det Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) i Køge Bugt, der står for rådgivningen. UUV er et samarbejde mellem Solrød, Greve, Køge og Stevns Kommuner.

Vejledning i folkeskolen

Som elev i folkeskolen kan du fra 6. klasse kontakte på en vejleder fra UUV, der er fast tilknyttet din skole.
Find vejlederen på din skoles hjemmeside eller på uuv.dk

UUV i Køge Bugt kan også kontaktes på tlf. 5667 2652

Åben vejledning på Solrød Gymnasium

Alle unge under 24 år kan få vejledning på Solrød Gymnasium. Vejledningen foregår på UUV´s kontor på gymnasiet.
Kontoret er åbent onsdage kl. 13-16 samt efter aftale.
Vejlederen kan kontaktes på tlf. 2879 2615.

Studievalg Sjælland

Brug Studievalg Sjælland inden du træffer valg af videregående uddannelse. UUV 

Siden er sidst ændret: 17-03-2020 Til top