0-18 år0-18 år

Udfordringer i skolen

Hvis du oplever, at dit barn har faglige udfordringer, anbefaler vi altid, at du som det første går i dialog med klassens lærer herom.

Hvis både du og klassens lærere fortsat oplever, at dit barn har udfordringer med det faglige i skolen, kan I  henvende jer til PPR-konsulenterne og derefter modtage rådgivning og vejledning. I fællesskab vil vi finde måder, hvorpå de voksne kan hjælpe barnet videre i sin udvikling. 

Du kan kontakte PPR-konsulenterne på to måder:

  • En lærer eller skolelederen kan sammen med dig udfylde blanketten”Henvendelse til PPR”
  • Du kan henvende dig direkte til Børn og Unge Rådgivningen, som PPR hører under
Siden er sidst ændret: 07-10-2021 Til top