0-18 år0-18 år

Takster

Liste over forældrebetaling for dagtilbud.

Betaling og gebyr

Betaling opkræves månedsvis forud. Du vil få tilsendt et girokort. Vær opmærksom på at det vil komme i din e-boks. Ved for sen indbetaling påløber 0, 4% i rente pr. påbegyndt måned.
Ved for sen indbetaling sender kommunen en rykker. Gebyret er 250 kr., som opkræves sammen med næste måneds betaling.  For at undgå for sen indbetaling er det en god idé at blive tilmeldt PBS.

Søskenderabat

Der skal betales fuld pris for den dyreste plads og 50 procent for øvrige pladser, herunder også frokostordningen. 
   

Takster pr. mdr. opkræves over 11 mdr. Juli er betalingsfri.

 

Takster i 2022

Pasningstype     Forældrebetaling 2022
Dagpleje      3.120
Vuggestue     3.491
Børnehave     1.838
Frokost vug/bh     701
SFO     2.000
SFOII     764
SFO pr. 1. august 2022     2.089

SFOII pr. 1. april 2022

   

749 

 

 

 

 

Siden er sidst ændret: 03-06-2022 Til top