0-18 år0-18 år

Skolestart

Som hovedregel skal børn begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor det fylder seks år. 

Sådan indskriver du dit barn

Den digitale indskrivning af børn, der skal begynde i skole til august 2022 er slut. 

Kontakt distriktsskolen hvis du har spørgsmål.

Forældre med børn der fylder 6 år i 2023 vil i løbet af efteråret 2022 modtage indbydelse til indskrivning til skoleåret 2023.  

Se kort over skoledistrikterne.

Læs mere. 

Indmeldelse i SFO

Når dit barn bliver indskrevet i skole, skal du samtidig oplyse, om barnet skal gå i SFO. 

Børnene flytter fra børnehaven til SFO 1. april det år, hvor de starter i børnehaveklassen.

 

Overgangen fra dagtilbud til SFO/skole

Dagtilbuddene og skolerne arbejder tæt sammen om at give dit barn en god overgang. De arbejder derfor ud fra en fælles model kaldet Den gode overgang.

Den gode overgang

Siden er sidst ændret: 30-11-2021 Til top