0-18 år0-18 år

Skolestart

Som hovedregel skal børn begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor det fylder seks år. 

Sådan indskriver du dit barn

Den digitale indskrivning af børn, der skal begynde i august 2023 er slut. 

Kontakt distriktsskolen, hvis du har spørgsmål.

Forældre med børn der fylder 6 år i 2024 vil i løbet af efteråret 2023 modtage indbydelse til indskrivning til skoleåret 2024.

Se kort over skoledistrikterne.

Læs mere. 

Indmeldelse i SFO

Når dit barn bliver indskrevet i skole, skal du samtidig oplyse, om barnet skal gå i SFO. 

Børnene flytter fra børnehaven til SFO 1. april det år, hvor de starter i børnehaveklassen.

 

Overgangen fra dagtilbud til SFO/skole

Dagtilbuddene og skolerne arbejder tæt sammen om at give dit barn en god overgang. De arbejder derfor ud fra en fælles model kaldet Den gode overgang.

Den gode overgang

Siden er sidst ændret: 01-12-2022 Til top