0-18 år0-18 år

SFO

Der er SFO I og II på alle tre folkeskoler i Solrød Kommune.

SFO I er et pasningstilbud for børn fra børnehaveklasse til 3. klasse.

SFO II er et ikke kontrolleret pasningstilbud for børn fra 1. april i 3. klasse til og med 6. klasse (9-13 årige).

Læs om de enkelte SFO´er og deres åbningstider her:

Hvad koster en plads i SFO´er ?

Se takster 

Indmeldelse i SFO´er

Indmeldelse i skolefritidsordning sker digitalt samtidig med indskrivning til skolen i november måned året før skolestart. Børnene starter i SFO 1. april det år, hvor barnet starter i skole.
Tilflyttere tilmelde deres børn ved henvendelse på skolens kontor eller via den digitale pladsanvisning. 

Udmeldelse af SFO´er

Hvis du vil melde dit barn ud af SFO´en, skal du gøre det med mindst én måneds varsel og senest den sidste dag i en måned. Udmelding sker via den digitale pladsanvisning.

 

Pasningsgaranti

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

Indhold hentet fra borger.dk
Siden er sidst ændret: 23-01-2020 Til top