0-18 år0-18 år

Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn

I Solrød Kommune bliver der ført pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud for børn i alderen 0 – 6 år. 

Formålet med tilsynet

Det pædagogiske tilsyn tager udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i Den styrkede pædagogiske læreplan. Formålet med et pædagogisk tilsyn er at:

  • sikre, at alle dagtilbud lever op til det ansvar, de har ifølge lovgivningen, samt til de kommunale rammer og prioriterede indsatser.
  • kvalificere og udvikle den pædagogiske praksis ved at skabe rum for refleksion over kvaliteten af læringsmiljøerne i dagtilbuddene, som har afgørende betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
  • indsamle viden om den pædagogiske praksis på tværs af dagtilbuddene med henblik på kvalitetsudvikling af hele dagtilbudsområdet.

I dokumentet ”Princippet for tilsyn” kan du læse om rammerne for det pædagogiske tilsyn i Solrød Kommune. Principperne er politisk vedtaget d. 6. april 2022 og er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem udfører tilsynet?
Tilsynsopgaven ligger i Solrød Kommune i Sekretariat for Læring & Udvikling. I dagtilbuddene gennemføres det pædagogiske tilsyn af en konsulent fra sekretariatet. I dagplejen gennemføres tilsynet af de tilsynsførende pædagoger. 

I Solrød Kommune føres der tilsyn på årlig basis i en vekselvirkning mellem anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

Det er dagplejepædagogerne, der fører tilsyn med de enkelte dagplejere. For at sikre uvildighed i tilsynet fører Sekretariat for Læring & Udvikling årligt tilsyn i dagplejens legestuer på samme måde som i dagtilbuddene.

På baggrund af tilsynsbesøgene udarbejder Sekretariat for Læring & Udvikling en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten kan findes på kommunens og dagtilbuddenes hjemmeside.

Dagplejepædagogerne fører løbende tilsyn med de private pasningsordninger.

Ud over det pædagogiske tilsyn er kommunen også forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbuddenes rammer herunder:

  • Legepladssikkerhed (udføres af Teknik & Miljø)
  • Brandsikkerhed (udføres af Teknik & Miljø)
  • Bygninger; sikkerhed og sundhedsmæssige forsvarlige (udføres af Teknik & Miljø)
  • Økonomi (udføres af Økonomiafdelingen)
  • Hygiejne (udføres af Sundhedsplejen)
Siden er sidst ændret: 28-09-2023 Til top