0-18 år0-18 år

Økonomisk fripladstilskud

Økonomisk fripladstilskud ydes til plads i vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, SFO og klub. Her kan du læse om betingelserne for at modtage tilskuddet, og hvordan det søges.

Nye regler vedrørende økonomisk fripladstilskud

Fra den 1. januar 2016 træder nye regler i kraft om økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv.

Tilskud reguleres automatisk

Fra den 1. januar 2016 får kommunerne automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

Som noget nyt reguleres din forældrebetaling både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

I 2022 svarer det til ca. 4.165 kr. om måneden eller ca. 49.980 kr. om året.

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis du skal betale mere. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned.

Fripladsskala 2022

Siden er sidst ændret: 09-05-2022 Til top