0-18 år0-18 år

Brug af billeder i Aula

Fra den 27. august 2022 er der sket en ændring i brugen af samtykke på Aula. Ændringerne i reglerne for samtykke sker efter, at Datatilsynet har vurderet, at lagring og deling af billeder o.l. ligger inden for rammerne af institutionens myndighedsudøvelse og derfor ikke forudsætter samtykke fra forældre.

Forældre skal stadig give samtykke til, at deres kontaktoplysninger gemmes og deles.

Derimod skal forældre ikke længere give samtykke til, at fotos, videoer og lydfiler bliver gemt og delt i Aula.

Ændringerne gælder både portrætfotos og andre billeder, som indeholder personer. Ændringen vil dog kun gælde fremadrettet, dvs. for billeder taget efter den 27. august 2022. 

Den nye tilgang til brugen af billeder betyder dog også, at billeder der viser børnenes hverdag, vil være tilgængelige i kort tid på Aula. De børn der er på billederne vil også fortsat skulle tagges. Derfor er der også et væsentligt stykke administrativt arbejde der skal løftes af lærer og pædagoger, når der lægges billeder på Aula. Derfor er det også vigtigt for at understrege, at mængden af dagligdagsbilleder der lægges på Aula vil være begrænset.

Hvis du som forældre ikke ønsker at billeder af dit barn skal være på Aula skal du tage kontakt til dit barn dagtilbud eller dit barns skole.

Hvis der er særlige forhold der gør sig gældende i forhold til brugen af billeder af dit barn, kan du benytte selvbetjeningsløsningen her: Indsigelse mod brug af billeder i Aula  

Du kan læse mere om ændringen på Aulainfo 

 

Siden er sidst ændret: 14-10-2022 Til top