Valgplakater

Du skal ikke søge tilladelse til at hænge valgplakater op, men du skal følge retningslinjerne for størrelse og placering mm. 
I forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (fx menighedsrådsvalg), må valgplakater hænges op på offentlige veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen.

Fristen for, hvornår valgplakater i forbindelse med kommunale og regionale valg må hænges op, er ændret fra "døgnets påbegyndelse" til "kl. 12 den 4. lørdag før valgdagen".

Den 4. lørdag før valgdagen er lørdag den 28. oktober 2017, og fra denne dag kl. 12 kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ophænges valgplakater.

 

Siden er sidst ændret: 16-10-2017 Til top