Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Tilladelse til afledning af filterskyllevand til den offentlige regnvandskloak fra Solrød Vandværk, Engvangen 14, 2680 Solrød Strand

20. september 2018 | Solrød Kommune meddeler den 20. september 2018 tilladelse til afledning af filterskyllevand til den offentlige regnvandskloak fra Solrød Vandværk Læs mere

Forslag til Lokalplan 603.19, Etageboliger på boligø 19, Trylleskov Strand i offentlig høring.

13. september 2018 | Lokalplanforslaget er i høring fra den 13. september 2018 til den 11. oktober 2018, begge dage inklusive. Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til Solrød Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport i høring

13. september 2018 | Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 for Solrød Erhvervskile for rammeområderne 324 og 419 samt ny retningslinje 3.4.4.1 til Solrød Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport er nu i høring Læs mere

Forslag til lokalplan 391.12, Ti boliger på Bybjerg 11, Solrød Landsby med tilhørende forslag til tillæg nr. 5 til Solrød Kommuneplan 2017 i høring

11. september 2018 | Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog på vegne af Byrådet den 10. september 2018 ovennævnte forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 595.3, Boliger i den tidligere pibefabrik, Naurbjerg Landsby, med tilhørende tillæg nr. 2 til Solrød Kommuneplan 2017

11. september 2018 | Solrød Kommune vedtog den 5. september 2018 ovennævnte lokalplantillæg og kommuneplantillæg endeligt. Planerne blev vedtaget administrativt på vegne af Solrød Kommunes Byråd. Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 693.2 med tillæg nr. 1 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 4

11. september 2018 | Solrød Kommune vedtog den 5. september 2018 ovennævnte lokalplantillæg og kommuneplantillæg endeligt. Planerne blev vedtaget administrativt på vegne af Solrød Kommunes Byråd. Læs mere

Afgørelse om ikke-VVM-pligt Havdrup Fjernvarme

5. september 2018 | Udvidelse med en naturgasfyret kedel på Havdrup Kraftvarmeværk ikke er omfattet af krav om VVM. Læs mere

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til lokalplan 206.1, Havdrup Vest

31. august 2018 | Solrød Kommune vedtog den 29. august 2018 ovennævnte lokalplan endeligt. Planen blev vedtaget administrativt på vegne af Solrød Kommunes Byråd Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 206.2, Daginstitution i Havdrup Vest

30. august 2018 | Byrådet vedtog den 27. august 2018 Lokalplan 206.2 endeligt. Læs mere