Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Solrød Kommune meddeler pr. 5. juli 2019 landzonetilladelse til ombygning af stald til bofællesskab samt to midlertidigt opstillede pavilloner.

5. juli 2019 | Landzonetilladelse vedrører Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand beliggende på matr. 13f Solrød By, Solrød. Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 endeligt vedtaget

26. juni 2019 | Byrådet vedtog den 17. juni 2019 Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 for Cordoza endeligt. Læs mere

Tilladelse til udskiftning af bro nr. 53 over Møllebækken, Sognevejen, 2690 Karlslunde

24. juni 2019 | Solrød Kommune meddeler den 24. juni 2019 tilladelse til rørlægning af Møllebækken st. 1476 - 1485 i forbindelse med udskiftning af bro nr. 53 samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven Læs mere

Forslag til lokalplan om butiks- og erhvervsskiltning i høring

19. juni 2019 | Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 11. juni 2019 ovennævnte forslag til lokalplan 704.1. Planforslaget er nu i høring i perioden fra den 20. juni til den 15. august 2019. Læs mere

Revideret forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6 sendes i offentlig høring.

13. juni 2019 | Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog på vegne af Byrådet den 11. juni 2019 ovennævnte revideret forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6. Læs mere

Forslag til lokalplan for Solrød Erhvervskile med tilhørende miljørapport og kommuneplantillæg

29. maj 2019 | Forslag til lokalplan 702.1 for Solrød Erhvervskile med tilhørende miljørapport og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 om lavbundsarealer og skiltning er nu i høring. Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere

Sundhedspolitik i høring

28. maj 2018 | Udkastet til en ny sundhedspolitik for Solrød Kommune er lige nu i bred høring. Læs mere