Vederlag

Byrådsmedlemmerne i Solrød Kommune modtager vederlag for at sidde i byrådet og udvalg.

De 18 byrådsmedlemmer – udover borgmesteren – modtager et lovpligtigt vederlag på 7.442 kr. pr. måned. Medlemmer, som har børn under 10 år, får derudover 1.151 kr. pr. måned.

Derudover har Byrådet besluttet, at udvalgsmedlemmerne modtager et vederlag på 3.510 kr. pr. måned pr. medlem. Det svarer til i alt 84 pct. af borgmestervederlaget. Solrød Kommunes udvalgsformænd modtager i dag samlet vederlag svarende til 60 pct. af borgmestervederlaget. 

Borgmesteren modtager et særskilt vederlag, som er fastsat til 66.863,75 kr. pr. måned, som er fastsat på basis af befolkningstallet.

Vederlagkr. pr. årberegningmax i følge loven
Byrådsvederlag 89.314    
Tillægsvederlag, børn under 10 år 13.819    
Udvalgsvederlag 42.124    
Borgmester 802.365    
Viceborgmester 60.177 7,5 pct. af borgmestervederlaget  
Fmd. familie- og uddannelse 223.860 27,9 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. social-, sundheds-, og fritidsudvalget 223.860 27,9 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. børn- og ungeudvalget 12.035 1,5 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. folkeoplysningsudvalget 20.059 2,5 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget

Vederlag for bestyrelsesposter i selskaber

Byrådet udpeger byrådsmedlemmer til forskellige bestyrelsesposter mv. i kommunale sammenslutninger og selskaber.

Her kan du se størrelsen på de vederlag, der knytter sig til de forskellige poster:

Offentliggørelse af vederlag til byrådsmedlemmers deltagelse i bestyrelsesarbejde 2016

Alle vederlag beskattes som almindelig A-skat.

Siden er sidst ændret: 02-10-2017 Til top