Tilskud til politisk arbejde

Kandidatlister, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2017 i Solrød Kommune, og har opnået mindst 100 stemmer ved valget, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årene 2018-2021.

Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen, og skal finde sted i 2019.

Der er pr. 1. juli 2017 kommet nye regler på partistøtteområdet, som indebærer øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier mv. De ændrede regler i partistøtteloven er indarbejdet i den ansøgningsformular, der skal benyttes af kandidatlisterne.

Offentliggørelse

Med ændringerne i partistøtteloven har byrådet pligt til at offentligøre de bilag til ansøgninger, hvor kandidatlisten har afgivet erklæring om private og anonyme tilskud, der er modtaget af kandidatlisten og opstillede kandidater i perioden 1. juli – 31. december 2017.

Bilagene offentliggøres særskilt for hvert parti herunder, efterhånden som Solrød Kommune modtager dem fra kandidatlisterne:

Blanket: Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2019 - Klik hér

Siden er sidst ændret: 14-05-2019 Til top