Byrådets vision

Byrådet har vedtaget en vision for Solrød Kommune, der lyder sådan:

Vi skal være en dynamisk kommune – det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

En velfungerende kommune:

  • Med orden i økonomien
  • Med gode rammer for borgere og erhvervsliv
  • Med aktive borgere, der tager ansvar
  • Hvor alle tager ansvar for natur, miljø og klima

Visionen danner grundlag for byrådets fire-årige strategier - planstrategien og kommuneplanen og kommunens politikker. Indenfor hvert af kommunes forskellige politikområder bliver visionen sammen med, strategier og politikker konkretiseres i mål. Målene er samlet i dokumentet "Mål og økonomi", som bliver udarbejdet hvert år i forbindelse med budgetlægningen for de kommende år.

Siden er sidst ændret: 03-01-2018 Til top