Byråd

Byrådet er Solrød Kommunes øverste politiske myndighed.

En del af det politiske arbejde er uddelegeret til kommunens tre udvalg. Mange sager begynder i udvalgene, der behandler sager og anbefaler beslutninger, som byrådet herefter godkender eller afviser.

Se liste over byrådets møder. Møderne bliver holdt på Solrød Bibliotek, 1. sal, Solrød Center 4, kl. 19.00 med spørgetid kl. 18.45. Alle er velkomne til at overvære den åbne del af byrådsmødet fra kl 18.45 og resten af mødet.

Byrådet har vedtaget en vision for Solrød Kommune med syv politiske pejlemærker. Visionen og pejlemærkerne beskriver den overordnede effekt, kommunen gerne vil skabe for borgerne og for Solrød Kommune som lokalsamfund.

Byrådet har desuden vedtaget et værdigrundlag for samarbejde, der beskriver de værdier og principper, som kendetegner byrådets politiske ledelse og samarbejde i byrådet samt samspillet med borgerne.

Fordeling af mandater

Solrød Byråd består af 19 medlemmer, som er valgt for en firårig periode. Mandaterne fordeler sig således:

  • Venstre (V) - 8 medlemmer
  • Socialdemokraterne (A) - 4 medlemmer
  • Det Radikale Venstre (B) - 1 medlem
  • Det Konservative Folkeparti (C) - 2 medlemmer
  • Socialistisk Folkeparti (F) - 1 medlem
  • Liberal Alliance (I) - 1 medlem
  • Havdruplisten (L) - 1 medlem
  • Dansk Folkeparti (O) - 1 medlem
Siden er sidst ændret: 05-10-2018 Til top