Tilfredshedsundersøgelser

Hvert fjerde år gennemfører Solrød Kommune en tilfredshedsundersøgelse blandt kommunens borgere.

Byrådet bruger borgertilfredshedsundersøgelsen til at få en pejling af borgernes syn på service og kvalitet i en række kommunale tilbud.

I undersøgelsen bliver borgerne spurgt til, hvordan det er at bo i kommunen, og hvordan borgerne oplever og hvor tilfredse de er med den kommunale service indenfor en række generelle serviceydelser.

Den seneste undersøgelse er fra foråret 2014, og den viser, at der generelt er der høj tilfredshed med at bo i Solrød Kommune. 81 pct. af de adspurgte svarer, at de er ret tilfredse eller meget tilfredse med at bo i kommunen.

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014

Borgertilfredshedsundersøgelse 2011

Siden er sidst ændret: 19-10-2015 Til top