Selvbetjening

Affald og miljø

Anmeld rotter

Bolig og byggeri

Anmeldelse af påbegyndelse af byggearbejde
Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.
Ansøgning om etablering af horisontale jordvarmeanlæg
Byg og Miljø
Dispensation for tilslutningspligt
Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring
Erklæring vedr. teknisk dokumentation
Færdigmelding af byggeri
Færdigmelding af jordvarmeanlæg
Færdigmelding fra autoriseret mester
Nedsivning af regnvand, ansøgning om
Sløjfning af jordvarmeanlæg
Årligt eftersyn af jordvarmeanlæg

Omsorg og støtte

Ansøg om handicapparkeringskort
Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning
Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - Serviceloven § 42
Ansøg om kropsbårne hjælpemidler
Ansøg om ledsagelse
Ansøg om støtte til bil
Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge - Serviceloven § 41
Ansøg om tilskud til merudgifter for voksne - Serviceloven § 100
Ansøgning om midlertidigt ophold/varigt ophold i plejebolig/ældrebolig
Erklæring om oplysningspligt (merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, særlig supplerende ydelse)
Ledsagekort, ansøgning om
Underret om børn/unge

Pasning og skole

Ansøg om tilskud til pasning af egne børn
Ansøg om tilskud til privat børnepasning
Digital Pladsanvisning
Indskrivning til skole

Personlige forhold

Adresseforespørgsel
Anmeld flytning til folkeregistret
Anmeld flytning til udlandet (udrejse)
Ansøg om navne- og adressebeskyttelse
Ansøg om vielse - ægteskabserklæring
Ansøg om/forny dansk pas
Ansøg om/forny kørekort
Antal personer på adressen
Bestil bopælsattest
Bestil nyt sundhedskort (sygesikringsbevis)
Bopælsattest
Navneændring på bryllupsdagen
Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn
Valg af læge

Sundhed og sygdom

Ansøg om plejevederlag efter servicelovens § 119
Tandlæge til børn, valg af

Erhverv

Anmeldelse af påbegyndelse af byggearbejde
Ansøgning om genopdyrkningsret
Ansøgning til etablering, udvidelse eller ændring af dyrebrug på 15-75 DE
Byg og Miljø
Færdigmelding af byggeri
Færdigmelding fra autoriseret mester
Førerkort, ansøgning om

Siden er sidst ændret: 11-09-2015 Til top