Visitation og koordination

Telefonnummer: 56 18 24 28

Digital post

Visitations- og Koordinationsenheden visiterer kommunens borgere til:

  • hjemmehjælp
  • sygepleje
  • madservice
  • plejeorlov
  • ældre- og plejebolig 
  • hjælpemidler

Visitations- og Koordinationsenheden laver også kvalitetskontrol ved tilsynsbesøg og gennem brugerundersøgelser.

Lederens navn: Bente G. Johansen

Siden er sidst ændret: 22-02-2018 Til top