Vision og mål

Visionen for Solrød Kommune som organisation er at være en af landets bedst fungerende organisationer og bedste offentlige arbejdspladser.

  • Vi vil understøtte et demokratisk samfund ved at være en åben, enkel og kommunikerende organisation
  • Vi vil målbevidst være i dialog og skabe effektivitet, helhed og kvalitet til gavn for borgerne
  • Vi vil fastholde og tiltrække kompetente ledere og medarbejdere ved at sikre udviklingsmuligheder og ansvar
  • Vi vil hele tiden være i udvikling, så vi lever op til omverdenens krav og forventninger

Organisationens vision understøtter byrådets vision for lokalsamfundet og sætter rammen for direktionens årsplan.

Visionen for Solrød Kommune som organisation understøttes af:

God ledelse i Solrød Kommune og værdigrundlaget for organisationen, som består af fire overordnede værdier:

  • ansvar og indflydelse
  • tillid og troværdighed
  • læring
  • helhedssyn

Direktionens årsplan

Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det kommende år. En retning, som bidrager til opfyldelsen af de politiske, borgerrettede mål og det langsigtede arbejde for at indfri byrådets vision for Solrød Kommune.

Direktionens årsplan understøtter den sammenhængende styring fra byrådet og direktionen til institutioner og afdelinger, som et element i Solrød Kommunes styringsmodel. Målet med styringsmodellen er at skabe sammenhæng mellem kommunens styringsaktiviteter og dermed bidrage til at sikre en sammenhængende styring og dialog mellem byråd, direktion, institutioner og afdelinger.

Læs mere om Solrød Kommunes styringsmodel

Læs Direktionens Årsplan for udvikling af organisationen 2016

Siden er sidst ændret: 11-10-2016 Til top