Ledelsessekretariatet

Telefonnummer: 56 18 20 18

Digital post

Mailadresse: Sekretariat@solrod.dk

Ledelsessekretariatet er Solrød Kommunes sekretariat til understøttelse af kommunens overordnede ledelse – borgmester og direktion.

Overordnet kan Ledelsessekretariatets opgaver opdeles i tre sekretariatsfunktioner:

  • Politisk sekretariat med fokus på sekretariatsbetjening af byråd, udvalg og borgmester.
  • Udviklingssekretariat med en overordnet, strategisk og koordinerende rolle på tværs af organisationen, indenfor organisation, kommunikation, hjemmeside, grafisk design, fundraising, styringsmodel, digitalisering og it-udvikling.
  • Administrationssekretariat med overordnet ansvar for kvalitetsnormer, hjælperedskaber og viden til sikring af, at kommunens administration og sagsbehandling lever op til god forvaltningsskik.

Lederens navn: Lise Bernhardt
Lederens telefonnummer: 56 18 20 09

Siden er sidst ændret: 15-06-2017 Til top