Børn og Unge Rådgivningen

Telefonnummer: 56 18 28 60

Digital post  

Åbningstid:
Mandag-onsdag: 10.00 – 14.00
Torsdag: 13.00 – 17.00
Fredag: 10.00 – 13.00

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) tilbyder rådgivning, støtte og hjælp for børn, unge og deres familier i Solrød Kommune inden for 0 – 18 års området.

BUR består af

  • Familieafsnittet (socialrådgivere, psykologer, familiekonsulenter)
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR, psykologer, tale-høre-lærere, konsulenter og fysioterapeuter)
  • Sundhedstjenesten (sundhedsplejersker og tandpleje / tandregulering)
  • Væksthuset (støttepædagoger og forebyggende pædagogiske tilbud)

BURs opgaver har både forebyggende og behandlende karakter.
BURs arbejde retter sig både mod det enkelte barn og dets familie samt barnets øvrige omgivelser: gruppen, klassen, daginstitution, skole og SFO, klub m.v.

Overordnede mål

  • At hjælpe børn og unge til den bedst mulige udvikling ud fra deres egne forudsætninger
  • At skabe sammenhæng i tilbuddene om rådgivning og behandling til den enkelte familie

Lederens navn: Poul Edvard Larsen
Lederens telefonnummer: 56 18 28 61

Siden er sidst ændret: 15-10-2019 Til top