Sådan vil en mulig lockout berøre Solrød Kommune

Der er ikke opnået enighed i overenskomstforhandlingerne, og derfor har fagforbundene varslet strejke på udvalgte områder. Som reaktion på strejken har Kommunernes Landsforening (KL) varslet lockout af 250.000 kommunalt ansatte.

KL har varslet lockout af ca. 250.000 kommunale medarbejdere i alle landets kommuner, og det gælder dermed også medarbejdere i Solrød Kommune.

Mandag eftermiddag meldte KL ud, hvilke faggrupper der er en del af lockouten, og vi skal nu til at danne os et overblik over, hvordan vi bliver påvirket i Solrød Kommune.

Helt overordnet kan vi sige, at KL meddeler, at størstedelen af de ansatte ved dagtilbud og undervisningsområdet er omfattet af lockoutvarslerne.

En stor del af medarbejdergrupperne på det administrative område er også omfattet af lockoutvarslerne. Det gælder fx de fleste akademikere, medarbejdere i tandplejen, HK-ansatte og socialrådgivere. Medarbejdere, der er beskæftiget med løn- og personaleadministrative eller personalejuridiske opgaver, er undtaget fra konflikten.

De fleste medarbejdere på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet er undtaget fra en eventuel lockout.

Lockouten er varslet til at starte tirsdag den 10. april. Det betyder, at hvis lockouten bliver en realitet, så skal alle de medarbejdere, der er ramt af lockouten, ikke møde på arbejde fra denne dag. 

Lockouten omfatter som udgangspunkt alle medarbejdere, som ikke har ledelsesansvar. Elever og praktikanter er heller ikke omfattet af lockouten.

Derfor varsles der strejke og lockout

De offentligt ansattes fagforeninger og KL kan ikke nå til enighed i de igangværende overenskomstforhandlinger. Det fik fagforeningerne til at varsle strejke blandt udvalgte faggrupper i flere forskellige kommuner fra 4. april. 

Som konsekvens af fagforeningernes strejkevarsel meddelte KL, at de vil lockoute 250.000 offentligt ansatte fra 10. april. 

Sådan stopper konflikten

Hvis lockouten bliver en realitet, er der tre måder, konflikten kan stoppe på: Parterne kan blive enige om et forlig, parterne kan acceptere et mæglingsforslag fra forligsinstitutionen, eller regeringen kan gribe ind og stoppe konflikten.

Datoen for lockouten kan ændre sig

Når en konflikt er varslet, kan forligsinstitutionen beslutte, at forhandlingerne skal fortsætte med forligsmanden som mægler. Forligsmanden kan udsætte en varslet konflikt i to gange 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil acceptere et eventuelt mæglingsforslag fra forligsmanden, eller om de vil iværksætte strejken/lockouten. 

Siden er sidst ændret: 13-03-2018 Til top