NyhederNyheder

Solrød Kommune gennemfører spørgeskemaundersøgelse, der skal styrke forældresamarbejdet i daginstitutionerne

I oktober og november måned gennemfører Solrød Kommune en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud. Spørgeskemaet skal blandt andet undersøge forældrenes tilfredshed med forældresamarbejdet.

Solrød Kommunes dagtilbud har i 2017 og 2018 fokus på at styrke og udvikle forældresamarbejdet og her er forældrenes input helt afgørende.  I undersøgelsen tages temperaturen på forældrenes tilfredshed med dialogen i dagligdagen og inddragelsen af dem som forældre i arbejdet i dagtilbuddet. En frugtbar inddragelse af forældrene er nemlig afgørende for, at forældrene har mulighed for at understøtte de pædagogiske indsatser. Hver familie modtager en indbydelse til undersøgelsen via e-boks og kan svare i hele perioden 11. oktober – 14. november.

Resultatet af undersøgelsen skal være med til at udvikle forældresamarbejdet og arbejdet i dagtilbuddet fremover. Helt konkret kommer resultatet i første omgang til at kvalificere en dialog mellem dagtilbuddet og forældrebestyrelserne i starten af det nye år.

Undersøgelsen dækker dog også en række andre emner blandt andet tilfredsheden med åbningstiderne og de fysiske rammer i dagtilbuddet og personalets arbejde med at sikre børnenes trivsel og udvikling.


Siden er sidst ændret: 12-10-2017 Til top