NyhederNyheder

Køerne ved Staunings Ø har gumlet sig til bedre natur

Det er nu besluttet at fortsætte det naturplejeprojekt, hvor køer græsser på strandengene ved Staunings Ø til stor gavn for et rigere plante- og dyreliv.

I tre år har Solrød Kommune haft køer gående på strandengene ved Staunings Ø som en del af et naturplejeprojekt, der har skullet forbedre naturen i området, der er udpeget som et særligt beskyttelsesområde kaldet for Natura 2000. Og projektet har vist sig at være en succes.

Den rørskovsplante, der før har domineret området og forhindret andre plantearter i at gro, er nemlig gumlet godt ned og har efterladt plads til mere varierede strandengsplanter, som skaber nogle bedre forhold for et rigere plante- og dyreliv.

Og botaniske undersøgelser viser da også, at områderne er i positiv udvikling. Det betyder bl.a., at der allerede efter to års græsning i 2018 blev fundet ni af de følsomme stjerneplantearter, og samtidig er forholdene blevet bedre for engfugle som fx engpiber, gul vipstjert, rødben og tårnfalke.

Den positive udvikling i området har fået Økonomi-, teknik- og miljøudvalget til at beslutte at forlænge naturplejeprojektet, så der også i fremtiden kommer til at gå køer på strandengene ved Staunings Ø.

”Naturen omkring Staunings Ø er ganske særlig, og vi skal selvfølgelig værne om den til glæde for både dyre- og plantelivet og også alle os, der nyder at gå en tur i området. At vi kan gøre det på en bæredygtig måde med græssende køer, giver rigtig god mening,” siger borgmester Niels Hörup. 

Naturplejeprojektet ved Staunings Ø sker med afsæt i den såkaldte Natura 2000-plan og er støttet af Landbrugsstyrelsen. Når der i området bliver etableret kystsikringsforanstaltninger, vil naturplejeprojektet blive tilpasset i kystsikringen.