NyhederNyheder

Frivillige gav gode råd til ny frivillig-politik

Hvordan skal Solrød Kommune og de frivillige sociale kræfter understøtte hinanden bedst muligt? Det gav en række frivilligt aktive borgere deres bud på til en workshop tirsdag aften.

Solrød Kommune skal have støvet den nuværende politik om det frivillige sociale arbejde af, og hvem er bedre til at hjælpe med det, end de aktive, frivillige borgere? Derfor havde Solrød Kommune tirsdag aften inviteret til workshop i Aktivitet- og Frivilligcenteret, hvor alle borgere var velkomne.

”I Solrød er vi beriget med rigtig mange aktive, frivillige borgere, der tager ansvar for fællesskabets ve og vel. Det er dem, der er eksperterne i, hvad vi som kommune kan gøre for at understøtte det frivillige sociale arbejde, og derfor er det også naturligt, at vi lytter til de frivilliges ønsker og behov,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds og fritidsudvalget.

Workshoppen var bredt repræsenteret med frivillige fra fx Plejecenter Christians Have, Veterancafé Sydkysten og Røde Kors, og i alt mødte ca. 60 personer op til seancen om den fremtidige politik for det frivillige sociale arbejde.

På dagsordenen var bl.a. en snak om byrådets syv pejlemærker set i forhold til frivillighed samt en konkret snak om, hvordan Solrød Kommune bedst muligt understøtter det frivillige sociale arbejde. Her var hovedønskerne, at kommunen skal stille gratis lokaler og frivillighedskoordinatorer til rådighed samt støtte økonomisk.

”Der var et stort engagement fra de frivillige, og der kom mange idéer og tanker på bordet. Det var meget interessant at høre, hvad de frivillige havde på hjertet fx i forhold til samarbejdet med kommunen, hvor det var værdier som fx anerkendelse, tilgængelighed og fleksibilitet, der blev fremhævet,” siger Ivar Haugaard-Hansen.

Solrød Kommune samler nu op på alle de gode idéer og tanker fra tirsdagens workshop, og inddrager dem i arbejdet med at skabe en ny politik for rammerne omkring det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune.