NyhederNyheder

Byrådet sætter skub i planerne om Strandens Hus

Et imødekommende hus, der skal favne både vandsportsudøvere, vandhunde og alle de andre, der holder af strandens mange unikke muligheder. Sådan lyder nogle af byrådets idéer for et kommende Strandens Hus.

Allerede i budgetaftalen for 2019-2022 slog byrådet i Solrød Kommune fast, at ”Strandens Hus” stod højt på byrøddernes prioritetsliste, og nu har byrådet valgt at sætte skub i planerne om det kommende fleksible samlingssted ved stranden. 

Byrådet har nemlig på januar måneds byrådsmøde besluttet at sætte 1 mio. kr. af til at få lavet et udbudsmateriale og sikret et forløb, som gør, at byrådet senest i december kan sende projektet i udbud.  

Allerede nu har byrådet kastet sin kærlighed på et idéforslag fra Solrød Strand Grundejerforening, og det er det forslag, der vil danne udgangspunkt for det endelige udbudsmateriale 

”Projektforslaget bag Strandens Hus er et eksempel på, at en gruppe aktive borgere kommer med deres forslag til, hvordan det perfekte klubhus og mødested inklusiv en restaurant/café ser ud for dem. Det er et spændende idéoplæg, som vi i byrådet har valg at lade os inspirere af. Vi skal så naturligvis sikre, at vi i processen omkring projektet lever op til de regler og retningslinjer, der er, og at Strandens Hus kan komme flest mulige borgere til glæde,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune. 

En af de detaljer, som Solrød Kommune har ændret fra det oprindelige idéforslag, er at sikre en klar adskillelse mellem de kommercielle og de kommunale faciliteter. Det betyder bl.a., at de offentlige toiletter skal etableres i de kommunalt ejede bygninger, og at der udstykkes en såkaldt sokkelgrund, som udlejes over en 30-årig periode, hvor en bygherre kan etablere en restaurant og en café/kiosk.

Et af de kommende skridt i processen er nu, at Solrød Kommune udarbejder et forslag til en såkaldt projektlokalplan, som sendes i offentlig høring, og i forbindelse med høringen bliver der også afholdt et borgermøde.

”Vi ved i hovedtræk, hvordan vi gerne vil have de fleksible rammer omkring Strandens Hus skal være. Vi ønsker et imødekommende hus, der skal favne både vandsportsudøvere, vandhunde, vores dagtilbud og alle de andre, der holder af strandens mange unikke muligheder. Nu skal vi arbejde endnu mere med detaljerne, så vi ender med det helt rigtige udbudsmateriale,” siger Niels Hörup.

Fakta
Etableringen af Strandens Hus er en del af budgetaftalen 2019-2022, som samtlige partier i byrådet bakker op om. Solrød Kommune har modtaget et idéforslag om Strandens Hus fra Solrød Strand Grundejerforening, og Solrød Kommune har fået overdraget rettighederne til forslaget, som byrådet ønsker at arbejde videre med.