NyhederNyheder

Jersie: Fremtidens affaldsordning blev indviet i Villabyerne

Omkring 200 mennesker mødte torsdag eftermiddag op i Villabyerne til indvielsen af Solrøds fremtidige affaldsordning.

Der var lang kø til pølsevognen, som torsdag eftermiddag havde fundet vej til Villabyerne i Jersie. Forinden havde de mange sulte gæster netop fulgt, hvordan en kran tømte de nye affaldsbeholdere, som beboerne skal teste gennem det næste år.

Hvor man hidtil har kunne smide både skidt og kanel i den samme skraldespand, skal kanel nu smides i madaffald, mens skidtet skal i husholdningsaffaldet. Derudover er der også kommet separate containere til pap, papir, glas, metal og plastik.

Forhåbningen og forventningen fra politisk side er nemlig at kunne genanvende 50 % affaldet i Solrød Kommune, og det kræver nye affaldsløsninger.

”Vi lever over evne i forhold til jordklodens begrænsede ressourcer. Det er derfor ikke kun almindelig sund fornuft at iværksætte initiativer med fokus på øget genanvendelse, det er også ren og skær nødvendighed, hvis vi gerne vil efterlade en beboelig jordklode til vores efterkommere,” sagde borgmester Niels Hörup blandt andet i sin tale til indvielsen.

Både skepsis og glæde

Den nye ordning er en stor omvæltning for beboerne, som indtil nu har haft affaldsskakt lige foran døren. Der er derfor også stor forskel på, hvordan den nye ordning bliver modtaget. Det er vennerne Vivian Andersen, Lis Kristensen og Kurt Jensen et godt eksempel på.

De er alle enige om, at det er godt for miljøet, men bekymringen lurer også. Det er især de ældre, de er bekymret for, da beboerne nu skal bære affaldet ned i containerne eller have hjælp af hjemmehjælpen, hvis man har det. Derudover er de bekymret for, om folk nu også får smidt det helt ned i containerne, eller om affaldet kommer til at ligge rundt omkring.

Der er dog ikke ren og skær bekymringer – tvært imod.

”Vi kan jo ikke alle sammen vente på, at nogle andre gør noget, så på den måde er det jo godt, at vi kan sortere,” siger Kurt, der dog kun er på besøg og derfor kan vænne sig til tanken lidt endnu.

For Lis og Vivian begyndte ordningen dog ved indvielsen, og mens Lis ikke mener, at hun vil få det brugt, så er Vivian klar til at tage sorteringshandsken på.

”Jeg kommer til at bruge det! Jeg skal have fingrene i sådan nogle skraldespande til under vasken, så man nemt kan sortere det. Vi er nødt til at tænke på generationerne efter os, så jeg vil helt sikkert bruge det,” fortæller Vivian Andersen.

Det er ikke kun Villabyerne, der har taget hul på en ny affaldsæra. Også 40 parcelhuse i Havdrup og Solrød deltager i forsøgsordningen.

Ordningen bliver efter planen udrullet 1. marts 2020.

 Villabyerne_affaldsordning_indvielse_1

Villabyerne_affaldsordning_indvielseVillabyerne_affaldsordning_indvielse_4Villabyerne_affaldsordning_indvielse_9