NyhederNyheder

Tre konkrete initiativer skal sikre Solrød mod oversvømmelser

Diger, sand og højvandslukker skal holde vandet væk, når der i fremtiden er risiko for oversvømmelser. Det er i hvert fald de initiativer, som Solrød byråd vil arbejde videre med efter at være blevet præsenteret for udviklingsgruppens anbefalinger mandag aften.

Mandag aften blev byrådet præsenteret for en række forslag, der skal sikre Solrød mod oversvømmelser i Køge Bugt i fremtiden. Forslagene er udarbejdet af den udviklingsgruppe, byrådet nedsatte i 2015 bestående af repræsentanter fra de fire grundejerforeninger langs stranden, Danmarks Naturfredningsforening samt Solrød Kommune.

Det store fælles ønske var at finde en løsning, der bevarer strandens naturlige udtryk med sandstrand, klitter og laguneområde. Ønsket er til stor glæde for alle parter gået i opfyldelse, fortæller borgmester Niels Hörup:

”Grundejerforeningerne er gået ind i det med liv og sjæl, og det skylder vi dem en stor tak for. Det har krævet en grundig proces, mange møder og vigtigst af alt et stort engagement at komme hertil,” siger Niels Hörup og fortsætter:

”Stranden har en helt speciel plads i manges hjerter her i kommunen, og derfor var det vigtigt for alle parter, at vi ikke skulle ind og pille for meget ved det, vi holder af. Samtidig er risikoen for oversvømmelser en reel udfordring, vi står overfor, og som vi er nødt til at finde en løsning på. Så jeg glæder mig over den løsning, man er kommet frem til i fællesskab,” siger Niels Hörup.

Diger, sand og højvandslukker

Helt overordnet har udviklingsgruppen arbejdet med tre forskellige løsninger.

Ved Staunings Ø-området i den sydlige del af Solrød er man blevet enige om at etablere et dige på indersiden af lagunen. Det sker ved at hæve den eksisterende sti, der går fra Ventegodtsvej til Lyngagervej, hvorefter diget fortsætter til Skensved Å – dog uden sti.

På kyststrækningen mellem Staunings Ø og Trylleskoven er man blevet enige om at styrke klitterne. Det sker ved at fylde sand i de dybe dele af klitterne, så det laveste punkt er to meter over havets overfalde. På den måde sikrer man, at vandet ikke kan løbe igennem fordybningerne.

Den tredje og sidste løsning går på at etablere et såkaldt højvandslukke ved Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å. Det betyder, at man ved risiko for oversvømmelse kan lukke vandløbene, så man holder vandet fra havet ude af vandløbene.

Byrådet var enige om at gå videre med sagen, og udviklingsgruppens anbefalinger skal derfor forelægges Kystdirektoratet som næste led.

Udgifterne til projektet beløber sig i godt 12,5 mio. kr. Den endelige økonomiske fordeling mellem kommune og borgere er endnu ikke besluttet, men på byrådsmødet mandag aften vedtog man dog principperne for fordelingen, som tager afsæt i, at alle, der får gavn af kystsikringen, er med til at betale.

Yderligere information:

De fire grundejerforeninger langs stranden er Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening, Jersie Strands Grundejerforening og Søndre Jersie Strands Grundejerforening.