NyhederNyheder

Solrød-virksomheder fik gode råd om fremtidens arbejdsmarked

Der bliver rift om arbejdskraften i fremtiden, hvor den helt nye generation Z også bliver introduceret for arbejdsmarkedet. Lokale Solrød-virksomheder fik til morgendialogmøde gode råd om begge emner af fremtidsforsker Marianne Levinsen.

Fremtidens arbejdsgiver skal være på forkant med digitale løsninger og krav, være åbne over for at samarbejde om opgaver, og så skal de være villige til at rekruttere fra andre lande. Det var nogle af hovedpointerne, som fremtidsforsker Marianne Levinsen fra Fremforsk præsenterede for lokale Solrød-virksomheder til et morgendialogmøde.

Mødet var arrangeret af Solrød Kommune i samarbejde med Greve-Solrød Erhvervsservice som et gratis tilbud til det lokale erhvervsliv.

Foruden fremtidsforsker Marianne Levinsen, som også fortalte om disruptive technology og generationernes forskellige tilgang til arbejdsmarkedet, var også borgmester Niels Hörup, Mads Váczy Kragh, Direktør i Væksthus Sjælland og Jesper Nyholm, stifter af 7peaks.dk, blandt oplægsholderne.

Sidstnævnte fortalte bl.a. om den helt nye generation Z, som har et stort behov for at blive motiverede af interesse i forbindelse med deres arbejdsopgaver, og som er ”født” med digitale kompetencer, som på mange områder kan komme arbejdsgiverne til stor glæde.

”Vi afholder morgendialogmøderne, fordi vi gerne vil støtte op om og understøtte vores lokale erhvervsliv i dets vækst og udvikling. Det kan vi bl.a. gøre ved at inspirere virksomhederne med ny og interessant viden, som kan bidrage til, at vores virksomheder er opdateret på relevant viden,” siger Niels Hörup.

Du kan læse mere om Greve-Solrød Erhvervsservice på www.solrod.dk/erhverv/erhvervsservice