NyhederNyheder

Nu får de svageste ældre mere hjælp

Byrådet i Solrød Kommune har valgt at anvende 1,7 mio. kr. yderligere til bedre hjemmepleje.

Nu er der endnu bedre pleje på vej til nogle af de svageste borgere i Solrød Kommune. Byrådet i Solrød har nemlig besluttet, at regeringens midler fra finansloven for 2018 til en værdig ældrepleje skal anvendes til et plejeløft i hjemmeplejen.

Helt konkret er Solrød Kommunes andel af regeringsmidlerne på 1.776.000 kr., og med de penge bliver det muligt for hjemmeplejen også at levere den fulde plejepakke i weekenden til de svage borgere, der ikke allerede får den service.

”En værdig ældrepleje ligger meget højt på vores prioritetsliste her i Solrød Komme, og det er klart, at når vi og de andre kommuner modtager en økonomisk håndsrækning fra regeringen, som kan være med til at øge livskvaliteten for vores svage ældre borgere, så kipper vi med flaget og siger tak,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Fakta
Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Formålet er at understøtte en værdig ældrepleje gennem en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet i 2018, 2019, 2020 og 2021. Med midlerne bliver det muligt for Hjemmeplejen at levere den fulde plejepakke i weekenden til borgere på det såkaldte funktionsniveau 3.