NyhederNyheder

Solrød Kommune vil sikre Jersie Strandpark som rekreativt område

En stor del af Jersie Strandpark tilhører på nuværende tidspunkt Roskilde Kommune, men det vil byrådet i Solrød Kommune nu ændre på.

Byrådet i Solrød Kommune besluttede mandag aften at købe et 24.218 m² stort areal af Jersie Strandpark, som Roskilde Kommune ejer. Solrød Kommune ejer i forvejen den sydlige del af strandparken, og med købet kommer Solrød Kommune således til at eje hele strandparken.

”Det giver god mening at være ”herre i eget hus” og købe arealet i Jersie Strandpark af Roskilde Kommune. Hensigten er først og fremmest, at vi vil sikre det naturskønne område, og et køb gør det fx lettere for os som kommune at pleje og vedligeholde området og at sikre, at borgerne har fri adgang til området,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune, som fortæller, at hvis arealet var blevet købt af en privat, så ville der ikke være de samme plejeforpligtigelser for området, og det ville være muligt at indskrænke borgernes adgang til det naturskønne område.

Der er med købet ikke lagt op til de store forandringer for strandparken, som bl.a. består af 9.000 m² fredsskov, som til enhver tid skal anvendes til skovbrug.

”Arealet er omfattet af en række restriktioner bl.a. på grund af fredning og flere forskellige beskyttede naturtyper. Det betyder, at området ikke uden videre kan ændre karakter, og vi har fra kommunens side heller ingen intentioner om at ændre på den smukke natur i området. Strandparken skal fungere som et reakreativt, grønt område, der er tilgængeligt for alle kommunens borgere,” siger Niels Hörup.

Den samlede udgift til købet løber op i 129.000 kr., og købssummen for grunden svarer til 4,50 kr. pr. m².