NyhederNyheder

Kommunale dagtilbud får topkarakter af Solrød-forældre

En helt ny brugerundersøgelse viser, at forældre i Solrød Kommune er tilfredse med de kommunale dagtilbud.

Når Sofus og Emma bliver afleveret i vuggestue og børnehave en tidlig mandag morgen, så bliver det gjort med en god fornemmelse i maven hos deres forældre. En helt ny brugerundersøgelse af de kommunale dagtilbud i Solrød Kommune viser nemlig, at den generelle tilfredshed med Solrøds dagtilbud er høj.

Hele 88 procent af de forældre, der har deltaget i undersøgelsen svarer, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres dagtilbud. Det stemmer overens med tidligere undersøgelser af dagtilbudsområdet, hvor tilfredsheden også har været høj.

Undersøgelsen viser bl.a., at forældrene oplever, at dagtilbuddene skaber nogle gode rammer for både det enkelte barn og for hele børnefællesskabet, og at personalet arbejder for, at børnene skal føle sig trygge og glade.

”Det er helt grundlæggende for os, at vores borgere kan aflevere deres børn i et dagtilbud, hvor der er fokus på det gode børneliv, hvor børnene både er trygge, kan lege og udvikle sig. Derfor er det også betryggende både for forvaltningen og for os som politikere, at vores dagtilbud scorer så højt på tilfredshedsskalaen,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune.

Et af fokusområderne i undersøgelsen har været samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældrene, og også her er der stor tilfredshed at spore. Langt størstedelen af forældrene oplever, at personalet er lydhør over for forældrenes synspunkter, og at dialogen og samarbejdet generelt fungerer godt.

I dialogen med forældrene er der dog også elementer, der fungerer mindre godt, afslører undersøgelsen. Fx vækker brugen af informationssystemet Forældreintra ikke stor begejstring hos forældrene, hvoraf kun 49 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med Forældreintra. Og undersøgelsen viser også, at forældrene efterspørger mere viden om deres børns generelle udvikling.

”Vi tager naturligvis forældrenes respons til efterretning og ser på, om der er arbejdsgange, vi kan ændre på og gøre bedre. I forhold til Forældreintra er vi fortsat i opstartsfasen, så jeg håber på og forventer, at forældrene løbende bliver mere tilfredse med systemet,” siger Charlotte Houlberg, direktør i Solrød Kommune.

I undersøgelsen er der også spurgt ind til behovet for udvidede åbningstider, hvor langt størstedelen af forældrene svarer, at de er tilfredse med de nuværende åbningstider.

”Åbningstiderne er et af de elementer, vi skal se på i forbindelse med den nye dagtilbudsreform, og her vil vi have forældrenes respons in mente. I det hele taget er undersøgelsen et vigtigt pejlemærke for os, både i forhold til vurderingen af, hvordan det går på vores dagtilbudsområde, og også i forhold til det arbejde, vi skal i gang med i forbindelse med den nye dagtilbudsreform,” siger Kim Sunesen.

Fakta
Alle familier med børn i dagtilbud i Solrød Kommune har fået muligheden for at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Det svarer til, at flere end 1000 forældre har modtaget spørgeskemaundersøgelsen, og af dem har 52 procent valgt at svare på spørgsmålene i undersøgelsen.