NyhederNyheder

Borgmesterens nytårshilsen 2018

Her kan du læse borgmesterens nytårshilsen 2018

Kære Solrødborger

2018 går nu på hæld, og vi kan se tilbage på endnu et godt og begivenhedsrigt år her i Solrød Kommune. Vi har netop rundet 23.000 indbyggere i december måned, og det var der næppe mange, der havde forudset, da Solrød storkommune blev dannet tilbage i 1970 med i alt 8.244 borgere.

Årsagen skal især findes i udviklingen af vores nye boligområder i Trylleskov Strand og Havdrup Vest, men også babyboom og tilflytning af især børnefamilier er med til skyde indbyggertallet i vejret. Det gør mig selvfølgelig utrolig glad, og jeg er på byrådets vegne stolt af den vækst og fremgang, vi har været vidne til.

Ikke alene bliver vi flere og flere, jer, der bor her, er også rigtig glade for at være solrødborgere. Det har I fortalt i vores borgertilfredshedsundersøgelse, hvor 89 procent af jer, der har svaret, siger, at I overordnet er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i Solrød Kommune. Og vores kommune er da også i min beskedne optik et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Det går rigtig godt her i Solrød
Her i Solrød er vi heldige på mange områder. Fx har vi længe haft en høj beskæftigelse, og godt hjulpet på vej af motiverede borgere, et aktivt erhvervsliv og dygtige medarbejdere kan vi nu konstatere, at vi med en ledighedsprocent på 2,4 har landets 2. laveste ledighed. Samtidig kan vi glæde os over, at Solrød er en af de bedste kommuner i Danmark til at hjælpe borgere på integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp videre. Samarbejdet med vores lokale erhvervsliv spiller naturligvis en stor rolle i forhold til vores gode resultater, og vi er meget optaget af, hvordan vi bedst muligt understøtter vores erhvervsliv.

Også på ældreområdet har vi god grund til at glæde os. Vi er så heldige, at mange af vores borgere har et godt helbred, og derfor bliver vi flere og flere ældre. Netop her i december byder vi vores ældre borgere indenfor i en helt ny fløj af Plejecenter Christians Have, hvor tryghed, sundhed og værdighed er højest på dagordenen. Christians Have er nemlig mere end blot et plejecenter - Christians Have er et hjem, hvor vores sårbare ældre lever godt og trygt.

Samtidig er vi populære som aldrig før særligt hos børnefamilierne, og vi kan også bryste os af vores helt særlige Solrød DNA, der gør, at vi er gode til at tage hånd om hinanden i store og små fællesskaber, og som bl.a. betyder, at vi har et utrolig stærk foreningsliv, der er beriget med mange frivillige kræfter og ildsjæle.

Der er således meget, vi kan være stolte af.

Medaljen har en bagside
Men træerne vokser selvfølgelig ikke ind i himlen af den grund. Der er stadig mennesker, der har det svært her i Solrød – fx de socialt udsatte, mennesker, som er udfordret af et handicap, og unge, som har svært ved at få en uddannelse. De mennesker har vi ikke glemt.

Vi prøver hele tiden at lære og blive endnu bedre til at hjælpe, søsætte initiativer og tænke i mere effektive løsninger på tværs af hele kommunen. Når det er sagt, kan vi stadig blive bedre og vi må også erkende, at vi ind i mellem laver fejl.

En del af fortællingen om Solrød Kommune er også, at den lave ledighed gør, at det kan være udfordrende for vores lokale erhvervsliv at rekruttere arbejdskraft, selvom de dygtige medarbejdere i kommunen gør deres bedste for at hjælpe.

At være velsignet med mange ældre borgere kræver mange ekstra hænder til at sørge for tryghed og værdighed samt endnu flere plejeboliger og rehabiliteringspladser.

Børnefamiliernes glædelige kærlighed til Solrød Kommune betyder ligeledes, at vi har investeret massivt i endnu flere dagtilbudspladser, og vores skoler bliver tilsvarende opgraderet. Samtidig ønsker både byrådet og alle jer, at kommunen kan tilbyde endnu bedre fleksible og attraktive rammer for både fælleskabet og den enkelte bl.a. i form af udviklingen af Solrød Bibliotek til et kombineret biblioteks- og kulturhus og en sprælsk og innovativ bymidte i Havdrup. Vi har også endnu bedre idrætsfaciliteter i kikkerten bl.a.  med muligheden for en kunstgræsbane i Havdrup, skabelsen af et ’Strandens Hus’ og planer om en ny hal ved Solrød Idrætscenter.

Det bedste sted at leve og bo
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i Solrød Kommune vil alle jer og hele kommunen det absolut bedste. I byrådet har vi vedtaget visionen: ’Solrød Kommune - det bedste sted at leve og bo’, som vi alle arbejder efter. Den vision kommer ikke til live af sig selv, den kræver både hårdt arbejde og penge, og det er centralt, at udviklingen af vores Solrød Kommune bygger på et solidt og bæredygtigt økonomisk fundament.

Det nye byråd, der trådte til 1. januar i år, har også vedtaget at arbejde efter syv nye pejlemærker, der støtter op om byrådets vision. Netop orden i økonomien er et af de syv nye pejlemærker. De resterende seks lyder: Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre; Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv; Bæredygtig udvikling; Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte; Læring og udvikling hele livet; Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar.

Visionen og pejlemærkerne er langt fra det eneste, som det nye byråd har sat dets aftryk på i året, der nu næsten er gået. Vi er kommet rigtig godt i gang med samarbejdet og står som et samlet, enigt byråd bag en fælles budgetaftale for Solrød Kommune. Vores fælles udgangspunkt er med til at sætte en tydelig retning for byrådet, hvor borgere, foreninger og virksomheder er i centrum.

Samtidig har vi formuleret et fælles værdigrundlag for vores politiske samarbejde, som anerkender, at vi er valgt på forskelligt grundlag, men er enige om en grundlæggende holdning om respekt og ordentlighed over for hinanden.

Alt i alt, så har vi et godt afsæt for den fortsatte positive udvikling, vækst og fremgang i vores alle sammens Solrød Kommune.

Jeg glæder mig - sammen med resten af byrådet - til at tage fat på alle de spændende opgaver, som 2019 bringer.

 

På byrådets vegne vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår.

Niels Hörup

Borgmester