NyhederNyheder

Udbygning af Plejecenter Christians Have skudt i gang

I slutningen af 2018 står en helt ny tilbygning til Solrød Kommunes plejecenter klar til brug, og nu er første spadestik til byggeriet taget.

Etableringen af 3.500 m2.kvalitetsbyggeri på Plejecenter Christians Have i Solrød Kommune er nu sat i gang. Bygningen skal rumme 24 rehabiliteringspladser og 30 plejeboliger og bindes bl.a. sammen med det eksisterende plejecenter således, at plejecentret forbliver en helhed.              

”Vi udbygger Plejecenter Christians Have, fordi vi er så heldige, at vores borgere her i Solrød Kommune har et godt helbred, og dermed bliver vi flere og flere ældre. Det er først og fremmest noget, vi skal glæde os over, men det kræver også en ændring i vores plejekapacitet. Jeg er særligt stolt over, at den nye bygning går helt i tråd med den særlige ånd på Christians have, nemlig det at have fokus på den enkelte borger,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

I arbejdet med den nye tilbygning til Plejecenter Christians Have er der taget udgangspunkt i de ældres situation, hvilket helt konkret kommer til udtryk ved, at der fx er arbejdet med genkendelighed, tryghed og hjemlighed i projektforslaget. Bygningen kommer fx til at have små terrasser, og der bliver flere mindre hyggekroge, hvor de ældre kan trække sig tilbage og alligevel stadig være sociale.

”Boligerne kommer til at få direkte forbindelse til et fælles opholdsrum, og det opfordrer de ældre til at søge fællesskabet og det sociale.  Samtidig afspejler materialevalget også, at Christians Have er mere end blot et plejecenter – Christians Have er et hjem. Derfor kommer Christians Have indvendigt til at have en rolig og hjemlig atmosfære fx ved hjælp af meget træ indvendigt og via de mange vinduer og døre, der både bringer lyset inden for og giver de ældre mulighed for at følge med i naturens cyklus uden for,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social- sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune og fortsætter:

”Og så må vi ikke glemme, at Christians Have er et smart byggeri både for de ældre og de ansatte. Bygningen bindes sammen med de eksisterende fløje på første og anden sal, og det sikrer at medarbejderne kan komme rundt til flere beboere på samme etage med fokus på effektive arbejdsgange og minimering af spildtid.”

Det er virksomheden CC Contractor, der er totalentreprenør på byggeriet, som forventes klar til brug i slut 2018.