NyhederNyheder

Budgetforslag for Solrød Kommune afspejler vækst og udvikling

Det nuværende serviceniveau i Solrød Kommune opretholdes i budgetforslaget for 2018-2021 samtidig med, at både børne- og ældreområdet får bedre og mere moderne faciliteter.

Forslaget til, hvordan Solrød Kommunes økonomi skal se ud de næste fire år, er netop blevet offentliggjort.

”Der er god grund til optimisme. Vi ligger på en høj erhvervsfrekvens, der er færre overførselsudgifter og samtidig har vi ikke modtaget det antal flygtninge, som først forventet. Derudover har vi i byrådet ført en ansvarlig økonomisk politik, der gør det muligt at fremlægge et budgetforslag med fokus på vækst og udvikling. Budgetforslaget lægger således op til, at vi kan bibeholde det nuværende serviceniveau, så selvom vi både bliver flere børn og ældre i Solrød, kommer der hverken flere børn i klasserne, ændrede lukketider eller færre varme hænder. Tværtimod så opjusterer vi antallet af ansatte fx på ældreområdet, hvor der vil være et større plejebehov, fordi vi både bliver flere ældre i Solrød samtidig med, at de ældre også bliver ældre,” siger borgmester Niels Hörup.

De ekstra udgifter, der kommer som følge af ændringerne i befolkningen, kan altså rummes i budgetforslaget i årene, der kommer. Det er forudsat i budgetforslaget, at det nuværende skatteniveau fastholdes.

Samtidig er der i budgetforslaget sat økonomi af til, at kommunen skal rumme flere borgere, fx udbygges Plejecenter Christians Have, Havdrup Skole skal igennem en gennemgribende om- og tilbygning, udearealerne på Munkekærskolen skal forbedres, daginstitutionen Bølgen udbygges, og daginstitutionen Lindebo i Havdrup rykker til ny opførte, moderne bygninger.

”Der er i budgetforslaget også plads til, at kommunens to centrale centre i Havdrup og Solrød udvikles og opgraderes til moderne og tidssvarende byrum. Samtidig er der i budgetforslaget også reserveret penge til kystsikring, som er en udfordring, vi som kystkommune skal adressere og tage alvorligt – med hændelserne i januar frisk i erindring,” siger Niels Hörup.

Budgetforslaget rummer også flere udviklingsprojekter så som nye smarte løsninger på digitaliseringsområdet, der skal ruste kommunen til fremtiden og samtidig frigive tid til kerneydelserne, samt mulighed for nye boliger i kommunen i Cordozaparken ved Jersie Strand og på Børnehave Alle i Havdrup.

Budgettet er nu i høring frem til onsdag den 20. september. Mandag den 18. september førstebehandles budgettet i byrådet. Behandling og endelig vedtagelse af budgettet finder sted mandag 9. oktober.

Læs mere om Solrød Kommunes budgetforslag for 2018-2021 på her