NyhederNyheder

Byrådet forlænger de lyse timer i Trylleskov Strand

Det bliver snart nemmere at se, hvor man går, når man begiver sig ud på de grønne stier i Trylleskov Strand-området efter mørkets frembrud. For på byrådsmødet den 27. februar besluttede byrådet at frigive 1,8 mio. kr. til blandt andet at sætte lys op langs stierne i den nye bydel.

Som en del af landskabsplanerne har byrådet beslutte at frigive 1,8 mio. kr. til blandt andet at etablere lys på stierne i den nye bydel Trylleskoven Strand.

Det sker som et led i færdiggørelsen af dele af det nye boligområde omkring Trylleskoven, og det skal være med til at sikre, at borgerne i endnu højere grad får glæde af området – også efter mørkets frembrud.

 ”Vi oplever, at rigtig mange børn og voksne allerede har glæde af arealerne i og omkring Trylleskoven Strand i dagtimerne, og ved at belyse stierne håber vi, at endnu flere også vil få glæde af de grønne områder i aftentimerne. Samtidig kommer der stadig flere borgere til, så vi har et ansvar for at skabe gode forhold for dem,” siger borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup.

Tilbage i 1992 opkøbte Solrød Kommune jorden i området for omkring 5 mio. kroner af boligselskabet KAB. Siden har man solgt jorden videre til parcelhuse og storparceller, og man forventer, at det indbringer et samlet overskud på ca. 160 mio. kroner til kommunekassen, når de sidste salgsindtægter ruller ind i 2020.

Når det hele står færdigt, vil bydelen bestå af 780 boliger med omkring 1800 indbyggere med adgang til institutioner, dagligvarer og sognehus – og måske også en station i fremtiden.

Belysning på stierne har hele tiden været en del af planen med byudviklingen, og etableringen af lys på stierne forventes at starte op i løbet af 2017.

Yderligere oplysninger:

Borgmester Niels Hörup, telefon:  56 18 20 01