NyhederNyheder

Solrød vil opfylde borgere og virksomheders byggedrømme hurtigt

For at støtte op om borgere og virksomheders byggedrømme i Solrød inviterede kommunen torsdag eftermiddag repræsentanter fra byggebranchen, repræsentanter fra grundejerforeninger og landsbylaug til gå hjem møde.

Solrød vil opfylde borgere og virksomheders byggedrømme hurtigt

For at støtte op om borgere og virksomheders byggedrømme i Solrød inviterede kommunen torsdag eftermiddag repræsentanter fra byggebranchen, repræsentanter fra grundejerforeninger og landsbylaug til gå hjem møde.

Smidig, hurtig og tilfredsstillende byggesagsbehandling det er målet i Solrød Kommune, som torsdag eftermiddag havde inviteret borgere og virksomheder til gå hjem møde på Solrød Rådhus.

Det er 8. gang, at kommunen inviterer virksomheder og borgere til gå hjem møde for at få brugernes direkte input til byggesagsbehandlingen, og det har vist sig at være en frugtbar strategi. Ikke alene viser undersøgelser en meget høj brugertilfredshed, Solrød Kommune placerer sig også flot i Dansk Byggeris seneste statistik over byggesagsbehandlingstider. Her viser tallene, at Solrød i gennemsnit er 18 kalenderdage om at behandle en byggeansøgning, hvor landsgennemsnittet ligger på 22 dage.

”Vi har arbejdet målrettet med det her område i 10 år for at opretholde en smidig myndighedsbehandling til glæde for både borgere og virksomheder, og vi får også selv meget ud af vores løbende dialog. De gode pointer fra dialogen tager vi med os videre i udviklingen af vores byggesagsbehandling, og vi kan se, at ansøgningsmaterialet, som vi modtager fra borgere og virksomheder, er meget kvalificeret. Alt i alt er dialogen medvirkende til, at realistiske byggeprojekter, der holder sig inden for lovgivningen, hurtigere bliver til virkelighed. Det sparer bygherrer, rådgivere og Solrød Kommune for både tid og penge,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune, som opfordrer til, at borgere og virksomheder altid tager kontakt til kommunen inden opstart af et byggeprojekt.

Over årene har byggesagsbehandlingen ændret sig til nu udelukkende at være digital, og borgere og virksomheder skal ikke længere sende deres ansøgninger til kommunen, men direkte til en fælles kommunal onlineportal, der hedder Byg og Miljø.

I fremtiden bliver der udarbejdet fælles brugerundersøgelser af KL og Kombit, som administrerer onlineportalen, der giver god grobund for at vurdere, hvordan kommunerne præsterer på området.

”Det her område har stor betydning for os, og derfor vil vi også fortsat følge området tæt og blandt andet følge med i brugernes holdninger til vores sagsbehandling,” siger Niels Hörup.